Informatieveiligheid


Informatie- en communicatietechnologie (ICT) maakt een belangrijk onderdeel uit van de wijze waarop Provincie Limburg informatie uitwisselt met belanghebbenden.

Informatieveiligheid

Enerzijds draagt de ICT bij aan diverse gebruiksmogelijkheden binnen de e-dienstverlening. Anderzijds wordt door deze afhankelijkheid van ICT de mogelijke impact van kwetsbaarheden vergroot. Het gemeenschappelijke belang van het op effectieve wijze omgaan met ICT-kwetsbaarheden wordt daarmee steeds groter.

De Provincie Limburg streeft voortdurend naar het voorkomen van ICT-kwetsbaarheden in haar ICT-infrastructuur en informatievoorziening. Het is echter mogelijk dat wij daarbij zaken over het hoofd zien. Indien u denkt een ICT-kwetsbaarheid te hebben gevonden, dan verzoeken wij u deze informatie met ons te delen via het e-mailadres cert@prvlimburg.nl.

Voor de regels omtrent het melden van kwetsbaarheden verwijzen wij u  naar het document Beleid responsible disclosure Provincie Limburg (pdf, 119 kB).